fbpx

แค่ไหนถึงจะเป็นคำว่า “ภาวะวิกฤต” (Crisis)

//แค่ไหนถึงจะเป็นคำว่า “ภาวะวิกฤต” (Crisis)

แค่ไหนถึงจะเป็นคำว่า “ภาวะวิกฤต” (Crisis)

แค่ไหนถึงจะเป็นคำว่า “ภาวะวิกฤต” ( Crisis )

ในบทความนี้จะไขข้อกังขาเกี่ยวกับความหมาย ของคำว่า “แค่ไหนถึงจะเป็น Crisis ” หรือเหตุการณ์แบบนี้ สถานการณ์แบบนี้ถึงขั้นไหนกัน วิกฤตหรือยัง

หากจะพูดความหมายที่เหมือนกันในทุกที่จะเป็น…

ภาวะวิกฤต (Crisis) หมายถึง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ส่งผลเสียหายอย่างรวดเร็วและรุนแรง ต่อ ชีวิต ทรัพย์สินของบุคคล ตลอดจนต่อชื่อเสียง และดําเนินการประกอบกิจการขององค์กรหรือสินค้าในระยะยาว ซึ่งอาจเกิดจากธรรมชาติและฝีมือมนุษย์

เงื่อนไขที่ทำให้เกิด ภาวะวิกฤต ภายใต้สภาวการณ์แบบนี้เป็นส่วนใหญ่

 1. ข้อมูลด้านลบกับองค์กร : เหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเสียหายหรือข้อมูลที่ทำให้เกิดผลเสียกับองค์กรใดๆ
 2. ความสนใจของคนในสังคม : หากผู้คนมีความสนใจในเรื่องใด เรื่องนึงแน่นอนว่า ผู้คนจะให้ความสนใจแล้วทำให้มีการสืบต้น สาย ปลายเหตุ ให้รู้เรื่องที่แท้จริง
 3. ระยะเวลาที่เหตุการณ์นี้เป็นจุดสนใจของคนในสังคมโดยที่ไม่มีใครนำทางการสนทนา : เป็นเรื่องที่อันตรายมากหากมีการเล่ากันแบบปากต่อปากแน่นอนว่า เหตุการณ์อาจจะเปลี่ยนประเด็นไป คล้ายกับเวลาเราเล่นเกมพูดประโยคต่อกันหลายๆ คน ผลของเกมนี้ส่วนใหญ่ จะได้ประโยคที่เปลี่ยนไปจากต้นฉบับ ในทำนองเดียวกันภาวะวิกฤตก็จะมีประเด็นที่เพี้ยนไปด้วยเช่นกันซึ่งจะทำให้แก้ไขได้ยาก

ผลของความเสียหายในสภาวะวิกฤตนี้มีผลกระทบได้หลายอย่าง

ผลจากภาพลักษณ์ของแบรนด์

 • รายได้ที่หายไป
 • ความน่าเชื่อถือลดลง
 • เสียโอกาสในการทำรายได้
 • ขาดความเป็นมืออาชีพ

ผลกระทบภายในองค์กร

 • ความวุ่นวายในองค์กร
 • การทะเลาะเบาะแว้งของพนักงาน

ตัวอย่างสมมุติเหตการณ์ที่อาจทำให้เกิด ภาวะวิกฤต กับแบรนด์สินค้าหรือองค์กร ในแต่ละประเภท

 • ข่าวอุบัติเหตุทางถนนแล้วมีการสืบสาวมาถึงพาหนะที่ใช้ไม่มีระบบความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือไม่ได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งาน
 • ภาพขาแมลงสาบในเมนูอาหารที่มาเซิร์ฟของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
 • จิ้งจกที่อยู่ในขวดน้ำดื่มที่ปิดสนิทถูกแชร์ออกไปตามช่องทาง Social network
 • ข่าวสินค้าปลอมที่มีการผลิตขึ้นโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทหลักที่รับผิดชอบ

ในแต่ละธุรกิจนั้นอาจมีการกำหนดระดับวิกฤตที่แตกต่างกันได้ซึ่งความละเอียดนั้นขึ้นกับนโยบายองค์กรที่ทำ Policy ซึ่งเป็นเหมือนแนวทางให้องค์กรไม่เกิดความวุ่นวายและสามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านไปได้โดยง่าย

หากคุณกำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญการวางแผนเรื่องการป้องกันและรองรับกับภาวะวิกฤต สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญพร้อมผู้ช่วยให้คุณทำงานง่ายและครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์คุณ  ได้ที่นี่

By | 2018-10-31T06:28:34+00:00 July 25th, 2018|Uncategorized|Comments Off on แค่ไหนถึงจะเป็นคำว่า “ภาวะวิกฤต” (Crisis)

About the Author: