fbpx

เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ PR

//เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ PR

เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ PR

ยุคนี้ทำ PR ให้มีประสิทธิภาพต้องคำนึงหลายอย่างที่มาอยู่ในบริบท ตั้งแต่เทคโนโลยีที่มีผลกระทบไม่เฉพาะกับเรื่องสื่อที่เห็นได้ชัดเจนในปีที่ผ่านมา เราอาจจะต้องพิจารณารวมไปถึง

  • แนวโน้มของการทำประชาสัมพันธ์ในปี 2019
  • สภาพขององค์กร PR ที่เอื้อต่อการทำงานหรือไม่
  • เครื่องมือต่างๆ ที่เข้ามาช่วยงาน PR เช่นการ search หรืองาน graphics creation ต่างๆ
  • การเขียนแผน PR ซึ่งต้องปรับให้เป็น modern public relations plan ให้มากยิ่งขึ้น

แนวโน้มของการทำประชาสัมพันธ์ในปี 2019 นักประชาสัมพันธ์จากค่ายต่างๆ ในโลกตะวันตกต่างให้ความเห็นว่า การหาที่ทางสำหรับ PR ในยุคนี้หรือ Digital PR space นั้นไม่ง่ายเลย จากการทำ PR แบบเดิมที่เราเรียกว่า conventional PR เราคุ้นชินกับการทำงานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ media relations, media outreach เราต้องหันมาวางกลยุทธ์ใหม่กับการสร้าง relationship กับกลุ่มที่เราเรียกว่า Online Influencers ผู้นำทางความคิดที่กระจายอยู่ตาม social media platforms ต่างๆ เพื่อที่จะให้เกิดการ reach ถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และประการสำคัญการสร้าง outreach ไปยัง online influencers เหล่านั้นต้องประกอบไปด้วยการ “นำเสนอ” content ที่กูรูทาง PR ทั้งหลายมองว่า เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ในเมื่อยุคนี้เป็นยุคที่ผู้บริโภคสามารถ voice ทุกอย่างได้ ดังนั้นองค์กรใดก็ตามที่ไม่เคยออกมาพูด แบรนด์ใดก็ตามที่อยู่นิ่งเฉย ไม่มี content ก็ควรพิจารณาการออกมาเสนอ content ที่เป็น story telling ที่จริงจัง แสดงความใส่ใจ (caring) และมีความโปร่งใส (transparent) ตัวตนจริงๆ ของแบรนด์ประการสำคัญ story telling อย่างไรเพื่อทำให้องค์กร ให้แบรนด์กลายมาเป็น thought leadership ได้ นั่นคือความท้าทาย

PR กูรูยังมองอีกว่า ในปีที่ผ่านมา media landscape เปลี่ยนไปมากในโลกตะวันตกแนวโน้มจะเห็นแต่ค่ายยักษ์ที่ควบรวมกันหรือเป็น network กันแต่ในเมืองไทยของเรา สื่อ offline ยังคงอยู่และขยายสื่อ online เพิ่มขึ้นมาอีกนั่นหมายถึง PR ก็คงต้องปรับแผนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสื่อนั้นๆ และพร้อมกับทำความเข้าใจเรื่อง media outreach ในยุค digital ด้วย

 

 

 

 

 

 

 

และกูรูบางคนมองเห็นชัดว่าไม่ว่าจะเป็น เอเยนซี่ หรือ PR องค์กร งบประมาณยังเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ PR ต้องเข้าใจ และสามารถ “วัด” ได้ หมดสมัยแล้วสำหรับการตีค่า PR เป็นตัวเลขโฆษณา แต่ PR ที่สามารถเชื่อมโยงเรื่องผลงานของ PR ออกมาเป็นการ สร้างความสัมพันธ์กับ online communities สามารถทำให้เกิด positive engagement, positive comments มากขึ้นเรื่อยๆ น่าจะเป็นตัววัดที่มีคุณค่ามากกว่า และนำไปสู่การสร้างความรักในแบรนด์นั้นๆ ได้

วัดได้อย่างไร อ่านต่อสัปดาห์ต่อไป

 

AUTHOR  :   พงษ์ทิพย์  เทศะภู  

ผู้อำนวยการศูนย์ Online Real-Time Crisis Management Centre and Chief Public Relations Officer of  Saenruk Arukas Co., Ltd.

———————————————-

By | 2019-01-29T14:51:35+00:00 January 29th, 2019|Uncategorized|Comments Off on เข้าใจความเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อ PR

About the Author: